Audio player not loaded.
Parohia Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil Brasov

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil

SCURT ISTORIC

Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil s-a zidit între anii 1978, 1980-1981, de către credincioșii ortodoxi din cartier sub îndrumarea preotului Comșulea Ioan, alături de preoți Ghe Grama și Ghe Grovu , sfințită la 20 Mai 1984 de către vrednicul de pomenire Mitropolitul dr.Antonie Plămădeală. În cadrul ei slujesc azi trei preoți: Blumăna IV - Pr Nahoi Claudiu Marius, Blumăna V - Pr Prof. Ecleziarh Dr. Manolache Stelian și Blumăna VII - Pr Agapie Rusu Aurel, parohii celor trei parohii arondate acestei bisericii. Biserica este continuatoarea tradițiilor vechii biserici de pe str Calea București nr 6, acolo unde s-a slujit prima data Sfânta Liturghie în cartierul Steagu Roșu. Prima parohie din cartier s-a înființat la data de 8 Noiembrie 1943, cu hramul Sfinții Arhangheli. La vremea respectivă , în înțelegere cu conducerea Școlii nr 4 din str Calea București , s-a amenajat o capelă în sala festivă a Liceului de Informatică de azi . Din anul 1948, s-a desființat capela din incinta liceului mutându-se în imobilul din Calea București nr-6, unde a funcționat un restaurant . Era o locație modestă , improvizată într-o clădire, stil vagon, proprietatea unui maghiar stabilit după cel de-al doilea război mondial la Budapesta. Au fost demolate două ziduri interioare , care delimitau cele trei camere existente, și s-a improvizat capela. În aceasta s-a slujit din 1948 până în noaptea de Înviere a anului 1981 când s-a săvârșit prima Sfântă Liturghie în biserica nou construită.

La presiunea credincioșilor și a preotului paroh de atunci Ghe Grovu, autoritățile locale au aprobat atribuirea unui teren de onstrucție pentru biserică pe str Lunii , în suprafață de 1001 mp. Părintele a alcătuit proiectul bisericii și s-a obținut autorizația de construire nr 20.448/1955. În anul următor s-a reînnoit autorizația , dar din cauza neînceperii lucrărilor , aceasta s-a pierdut. Satisfacerea dorinței credincioșilor ortodoxi din Cartierul Astra sau Steagu Roșu a întârziat destul de mult timp. Nici cel de-al doilea preot de la capela Sfinții Arhangheli , pr Gh Grama, ajuns aici odată cu înființarea celui de al doilea post de preot în anul 1960, nu a reușit să facă mare lucru în această privință. Odată cu venirea preotului Comșulea Ioan la 1 Iulie 1977 , lucrurile au luat o altă întorsătură. După eforturi deosebite , depășind condițiile impuse de autoritățile comuniste care nu vedeau cu ochi buni construirea unei biserici intr-un cartier muncitoresc precum Steagu Roșu, în data de 19 Iulie 1977 s-a eliberat autorizația nr 295 pentru executarea ,, lucrărilor de construcție biserică ortodoxă și casă parohială, în parohia ortodoxă română Blumăna II-IV.P.E" . La baza autorizației stătea proiectul realizat de arhitectul pensionar – Andor Francisc, evreu - ajutat și de inginerii Gheorghe Munteanu și Firța de la Proiect Brașov. După aprobarea proiectului s-a trecut la executarea lucrărilor structurii de rezistență a bisericii de către ICIM Brașov.

Lucrările au decurs în mod susținut , până în momentul când noul prim secretar al județului, a aflat că biserica a fost aprobată de Virgil Trofin, și se lucrează la ea. Astfel că prin adresa nr-3151 din 21.III.1979, se anulează autorizația de construcție și parohia este somată să înceteze lucrările la construcția bisericii. Ba mai mult preotul Comșulea Ioan și parohia primesc amenzi consistente și sunt amenințati cu mutarea disciplinară dacă vor continua lucrările. Astfel că în anul 1980 nu s-a lucrat mai nimic la biserică ci doar s-a încercat înduplecarea autorităților comuniste din acele vremuri prin nenumărate memorii pentru reluarea lucrărilor mai ales că până atunci se reușise ridicarea capelei și acoperirea ei din punct de vedere al scheletului de rezistență, cu zidăria de pe contur ridicată în proporție de 50 %. Intervențiile preotului paroh nu au rămas fără răspuns și cu ajutorul lui Dumnezeu , în primăvara anului 1980 s-a primit adresa nr 7423/17 Aprilie 1980 prin care Biserica obținea aprobarea continuării lucrărilor strict necesare pentru conservarea construcției ( acoperiș, zidărie, etc) , lucrări prevăzute în autorizația nr 295/1977 dar în regie proprie. Consecința a fost retragerea de pe șantier a întreprinderii ICIM care lucrase până atunci la ridicarea bisericii și căutarea de meșteri dulgheri , fierari betoniști , zidari de către preotul paroh alături de credincioși. După multe căutări s-a reușit rezolvarea problemei acoperișului cu sprijinul a patru dulgheri , dintre care trei secui și unul român. A urmat angajarea unor echipe de zidari și fierari betoniști. Erau tineri muncitori ai unităților de construcții din Brașov, care, după ziua de lucru de pe șantier, veneau și lucrau la biserică, de la ora 18,00 până la 24,00. Lucrările au fost făcute în acord , încât munca era dusă până la epuizare. Două echipede zidari lucrau la tencuieli exterioare și interioare , iar fierarii betoniști desăvârșeau bolta bisericii. La finisările interioare s-a lucrat și în luna Decembrie 1980. Deodată cu lucrările menționate mai sus s-a avut în vedere și procurarea marmurei pentru pardoseli, comandându-se catapeteasma și stranele din biserică, sfeșnice mari, policandre , etc. Montarea marmurei s-a făcut cu o echipă de la locul producerii ei , de la Rușchița. Astfel că în noaptea Învierii din anul 1981 s-a slujnit pentru prima dată în această sfântă biserică și de atunci necontenit până în zilele noastre.

Pictura bisericii s-a realizat de către pictorul Dumitru Bănică cu o echipă de 11 ucenici care au executat lucrarea într-o perioadă de vreo 6 luni în anul 1983, în tehnica tempera pe timpul iernii care în timp a dus la deterioorarea picturii .

Sfințirea bisericii s-a produs la 20 Mai 1984, de către Mitropolitul Ardealului Dr.Antonie Plămădeală cu participarea unui număr mare de credincioși și preoți.

Până în anul 1985 s-a finalizat și casa parohială de la etaj iar la parter s-au amenajat birouri parohiale pentru cele trei parohii care funcționau de acum la această biserică.

După evenimentele din Decembrie 1989, odată cu numirea preotului drd Manolache Stelian s-a trecut la o altă viziune a colaborării dintre preoți efectuându-se lucrări de renovare și înfrumusețare a bisericii. Astfel s-a construit poarta maramureșană de la intrarea în curtea bisericii, pangarul unde se ard lumânările, pridvorul bisericii, picturile din exteriorul bisericii, s-a recondiționat picturile din interiorul bisericii din primul registru de pictură, ca și dotarea cu sfeșnice , strane , mese și scaune pentru credincioși. La sugestia pr Manolache Stelian s-a pornit la înfințarea unui cimitir, în colaborare cu pr Gonțea Axente și pr Manolache Mihai. În cimitir s-a construit ulterior o biserică și o casă rece pentru nevoile credincioșilor care au fost sfințite de IPS Dr Laurențiu Streza în 2010. Odată cu numirea pr Nahoi Claudiu Marius, biserica va porni la efectuarea unor noi lucrări într-o frumoasă colaborare între cei trei preoți astfel se înlocuiește acoperișul bisericii, se înlocuiesc geamurile din cornier cu unele din PVC și geam termopan , se înlocuiește centrala veche a bisericii cu una nouă modernă, de asemenea și coloriferele de fontă sunt înlocuite cu unele tip radiator, se izolează biserica cu polistiren, se reface soclul cu piatră de munte nefasonată, ș.a.

De-a lungul anilor la biserică au slujit mai mulți preoți, unii pentru o perioadă mai lungă de timp , alții pentru o perioadă mai scurtă. Dintre aceștia amintim pe următorii slujitorii:

Parohia Blumăna II Parohia Blumăna IV Parohia Blumăna V Parohia Blumăna VII

Pr Gheorghe Grovu
Pr Comșulea Ioan

Pr Ghe Grama
Pr Alexe Gonțea
Pr Nahoi Claudiu Marius 2008

Pr Comșulea Ioan
Pr Prodea Vasile
Pr Gârbacea Cornelius
Pr Dr. Chifăr Nicolae
Pr Dr. Manolache Stelian 1991

Pr Rusu Agapie Aurel 1990

Se incarca pagina...