Audio player not loaded.
Parohia Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil Brasov

Preot Paroh NAHOI CLAUDIU MARIUS

Odată cu numirea mea ca preot paroh al Bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil " , parohia Blumăna IV, din municipiul Braşov, am iniţiat o serie de programe şi activităţi care să aducă un spor atât duhovnicesc cât şi material bisericii în care slujesc dintre care amintesc doar câteva.

Am fost numit în parohie la data de 1 Mai 2008, după ce am promovat concursul pentru postul vacant de la parohia Blumăna IV Braşov, fiind licențiat al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna" din Sibiu din anul 1999 şi al cursurilor postuniversitare de master în anul 2000. Timp de 2 ani după absolvire am activat ca profesor de religie la Liceul Mihail Săulescu din Predeal apoi am fost numit preot paroh la 01 Septembrie 2001, în parohia Holbav din protopopiatul Bran Zărneşti până la data de 01 Mai 2008.

Din anul numirii mele la Brașov, 2008, și până în prezent , în cadrul activităţii pastoral misionare am desfăşurat o serie de activităţi care să aducă credincioşilor un spor duhovnicesc şi să contribuie la o mai bună pastoraţie în cadrul parohiei . Astfel pe lângă oficierea zilnică a sfintelor slujbe în biserică , pornind de la Sf Liturghie , Vecernii, Parastase, Botezuri, Cununii, Acatiste ş.a., am efectuat numeroase vizite pastorale la credincioşi atât cu prilejul Bobotezei cât şi cu alte prilejuri sau evenimente dar şi pentru a efectua vizite sociale cu scopul de a identifica familiile nevoiaşe şi pentru a li se acorda un ajutor duhovnicesc dar şi material.

Tot în cadrul activităţii pastoral misionare putem trece şi catehizare a copiilor pe care am desfăşurat-o după fiecare vecernie de Duminică seara, iar de anul trecut , vinerea de la ora 17 avem un mic cerc de iconografie pe sticlă. De anul acesta încercăm înfințarea unui atelier de sculptură cu copii parohiei. În fiecare Duminică în cadrul Sfintei Liturghii am împărtăşit un număr considerabil de copii, cca 50-75 de copii.

Cu copiii participanţi la programul de catehizare am efectuat un pelerinaj la Mănăstirea Oituz în 2009, am efectuat pelerinaje cu credincioşii parohiei la diverite mănăstiri din zonă şi din împrejurimi.

Cu Grădiniţa nr 24 „Licurici" din Braşov avem în fiecare an şcolar un parteneriat educaţional în care preotul paroh desfăşoară anumite activităţi cu cei mai mici credincioşi ai săi. Acestea constând vizitarea Bisericii , ajutoare acordate de cei mici credincioşilor nevoiaşi, precum şi ajutarea bolnavilor de la centrul „Hospice" cu bani și pachete prin intermediul parohiei noastre.

În data de 8 Noiembrie 2009 biserica noastră a găzduit adunarea anuală a „Oastei Domnului", ca de altfel și în noiembrie 2010 .

În ceea ce priveşte activitatea social filantropică, pe lângă vizitele bolnavilor din parohie pentru spovedirea, împărtăşirea şi alinarea suferinţelor lor , am acordat un număr însemnat de ajutoare financiare şi alimentare credincioşilor aflaţi în mari nevoi; astfel la începutul anului am acordat un număr de aproximativ 200 de pachete cu produse lactate , copiilor de la Grădiniţa 24, Centrului de primire a oamenilor fără adăpost.Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Învierii Domnului am dat pachete credincioşilor săraci. Cu prilejul zilei de 1 Iunie am acordat câteva pachete cu dulciuri copiilor în cadrul Sfintei Liturghii din ziua precedentă.Din luna Octombrie 2009 acordăm în fiecare Duminică câte 10 pachete cu alimente credincioşilor fără venituri.În total parohia noastră a acordat ajutoare financiare şi materiale în valoare de peste 35 000 lei. Tot aici intră şi sprijinirea diferitelor mănăstiri pentru reparaţii , a radioului „Ortodoxia" şi a diferitelor asociaţii caritabile care au cerut ajutorul parohiei noastre.

În ceea ce privește activitatea administativ – gospodărească , încă de la numirea mea în parohie am căutat să renovez cât mai bine biserica pentru a-i da un aspect cât mai plăcut și să atragă credincioșii la biserica noastră. Astfel încă din anul numirii mele , respectiv 2008, am reușit alături de ceilalți doi preoți parohi , respectiv pr Manolache Stelian și pr Agapie Rusu Aurel , să schimbăm acoperișul bisericii care era unul vechi , de la construcția bisericii și care era din țiglă , în fiecare iarnă trebuia reparat întrucât se spărgeau din țigle sau cădeau , existând chiar riscul unor accidente nedorite. Astfel am înlocuit acoperișul respectiv cu unul nou din tablă , tip tiglă sub directa mea supraveghere și coordonare a lucrărilor.

În anul următor 2009 cu aprobarea Înalt Prea Sfinției Voastre am recuperat apartamentul din incinta bisericii,respectiv de deasupra birourilor de la pr Comșulea Ioan care este ctitorul bisericii și l-am transformat în casă parohială , renovându-l în totalitate. După terminarea renovării lui m-am mutat împreună cu familia în el , până la aceea dată locuind în chirie. La amenajarea lui de asemenea am fost ajutat , în cotă egală, și de celelalte două parohii, astfel că apartamentul respectiv l-am denumit „casa bisericii" .Tot în același an am schimbat o parte din geamurile termopan ale bisericii care erau din cornier , tot din perioada construcției bisericii. Restul geamurilor și a ușilor au fost schimbate în anul 2010. La începutul anului 2010 am amenajat, la inițiativa pr Manolache Stelian, un pangar pentru vânzarea lumânărilor în curtea bisericii. În același an 2010 am finalizat ,alături de părintele Manolache Stelian și Manolache Mihai, capela de la Cimitirul nostru unde slujesc preoți Aldea Marius și Paul Lupu ca și casa rece din același cimitir , inclusiv pictura de la casa rece. Astfel că la data de 13 iunie 2010 am organizat sfințirea bisericii din cimitir de către Înalt Prea Sfinția Voastră , prilej cu care am primit titlul onorific de iconom. Tot în anul 2010 am reușit să schimbăm sistemul de încălzire al bisericii noastre care se făcea cu o centrală veche (fostă pe lemne la care s-a adăugat un arzător mai nou pe gaz) , mare consumatoare de gaz , și prin intermediul unor calorifere vechi de fontă. Am schimbat centrala cu una nouă ,prin condensație , mai performantă, și caloriferele cu unele tip radiator. Și la această lucrare am avut de asemenea sprijinul celorlalți doi preoți parohi.

În anul 2011 am început lucrările de izolare termică a bisericii cu polistiren de 10 cm dar și amenajarea soclului bisericii cu piatră de munte nefasonată lucrări pe care le-am finalizat până în prezent și care s-au desfășurat la inițiativa pr Manolache Stelian și cu ajutorul celorlalți doi pr parohi.În anul 2012 am restaurat registrul de pictură al bisericii de la balcon , am restaurat iconostasul Bisericii , atât lemnul, sculptura cât și icoanele , am schimbat sistemul se sonorizare al Bisericii și am schimbat de asemenea sistemul de iluminat al catapetesmei.

La aceste realizări de la biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Brașov aș vrea să mai amintesc câteva relizări și de la vechea parohie din comuna Holbav , protopopiatul Bran –Zărnești unde am activat timp de 7 ani și jumătate.

Mulţumit fiind de faptul că am fost hirotonit preot am pornit la drum şi am început activitatea de păstor de suflete în parohia din comuna Holbav. Prima dată am considerat de cuviinţă împreună cu consiliul parohial să începem o acţiune amplă de renovare a casei parohiale, lucru pe care, împreună cu credincioşii parohiei, l-am relizat în două luni.

În anul 2002 am iniţiat o colectă la biserică pentru a dota casa parohială şi biserica cu o centrală termică pe combustibil solid. Am primit din sponsorizări o centrală mai veche şi nişte calorifere din fontă şi cu sprijinul credincioşilor am realizat o instalaţie corespunzătoare . În anul următor am cumpărat 9 calorifere noi, tip radiator , iar în 2004 am reuşit să cumpărăm şi o centrală nouă care astfel a dus la un mai bun randament al încălzirii atât al casei cât şi al bisericii. Tot în anul 2002 am înlocuit un gard al cimitirului parohial în lungime de 134 de metri .

În anul următor am luat iniţiativa alături de consiliul parohial şi am început demersurile pentru renovarea exterioară a bisericii şi a casei parohiale , lucru ce s-a finalizat până la sfârşitul anului şi care a necesitat un efort financiar de peste 140 milioane lei. Atât casa cât şi biserica sunt tencuite acum în terasit dând un aspect plăcut vederii şi având o rezistenţă mărită în faţa intemperiilor vremii. În 2005 am schimbat uşa de la intrarea în biserică şi am repictat faţada.

În anul 2003 prin eforturi deosebite am reuşit ca biserica să fie reîmproprietărită pe suprafaţa de 5.18 ha de pădure.Toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără o relaţie foarte bună atât cu primăria comunei Vulcan cât şi cu conducerea primăriei Holbav dar şi cu cei din Consiliul Judeţean Braşov de unde am primit diferite sume drept subvenţii pentru lucrările de la biserică şi casa parohială. În anul 2005 am montat geamuri termopane la casa parohială.. Am dotat Sfânta Biserică cu 3 rânduri de odăjdii noi , am cumpărat o Sfăntă Evanghelie nouă aurită şi o cădelniţă , am pus în toată biserica mochetă nouă de o foarte bună calitate şi care dă un aspect plăcut întregii biserici. În anul 2006 am schimbat geamurile bisericii, care erau din cornier, cu geamuri noi de termopan ,tip mahon , cu ajutorul Consiliului Judeţean care a ajutat biserica cu suma de 200 milioane lei pentru această lucrare.

În 2007 cu ajutorul credincioşilor am achiziţionat un clopot pentru biserică pentru a-l înlocui pe cel care era spart şi era vechi din anul 1833. Clopotul vechi a fost depus în muzeul bisericii. În anul 2007 am reuşit să reparăm acoperişul bisericii care era grav deteriorat de capriciile vremii cu unul nou din tablă ondulată. Am început şi renovarea casei mortuare a bisericii, lucru pe care l-m finalizat în anul 2008. Tot în anul 2008 înainte de mutarea mea la Brașov parohia avea toate documentațiile necesare pentru înlocuirea acoperișului casei parohiale cu unul la fel ca al bisericii, inclusiv banii necesari care au intrat în cont în Iulie 2008 cca 50 000 lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Acest lucru l-a dus la îndeplinire pr Sperchez Ștefan imediat după numirea sa în parohie.

În toată această perioadă am săvârsit Sfânta Liturghie şi Vecernia la biserică cu regularitate, am cercetat pe cei ce bolnavi la casele lor , i-am spovedit şi împărtăşi cu regularitate , am săvârşit toate slujbele cerute de credincioşi la casele lor şi la biserică. Am desfăşurat şi o activitate socială în parohie ajutând pe cei care se aflau într-o situaţie dificilă , am împărţit pachete în fiecare an către copii cu prilejul Naşterii Domnului şi către văduve , văduvi şi familii cu mulţi copii de Sfintele Paşti.

În anul 2005, în 12 iunie, cu prilejul împlinirii a 140 de ani de atestare a învăţământului confesional în actuala clădire a casei parohiale şi a 100 de ani de la declararea comunei Holbav ca şi „Comună mare" , am organizat o zi a satului cu „Liturghie arhierească" , și cu dezvelirea unei pietre comemorative şi un spectacol folcloric şi de poezie cu copiii scolii din localitate. Cu acest prilej am primit şi titlul onorific de sachelar.

La prezentul raport adaug în anexe câteva poze care să ilustreze cât mai fidel activitatea desfășurată până acum, atăt în Brașov , cât și la biserica din comuna Holbav.

Având credinţa că Dumnezeu cel Atotputernic ne va ajuta şi în continuare nădăjduim că şi lucrările pe care le vom mai începe pe viitor le vom duce la bun sfârșit și biserica va avea o activitate mult mai bogată.

Se incarca pagina...